Karar Hesaplama

Hesaplama aracı ile bir konuda karar almak için öncelikle karar alınacak konuyu (Örn. Yaşanılacak şehir) giriniz. Ardından seçenek (Örn. İstanbul, Ankara, İzmir) ve kriter (Örn. Hayat pahalılığı, iş imkanları, trafik) sayılarını seçiniz. Son olarak her bir kriteri önem derecesine göre ağırlıklandırıp, her bir seçeneği tüm kriterlere göre puanladıktan sonra hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Karar Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. Örn. Yaşanılacak şehir
  2. Örn. İstanbul
  3. Örn. Ankara
  4. Örn. Hayat pahalılığı
Sitene Ekle

Karar nedir?

Kelime olarak bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı anlamına gelmektedir.

Doğru karar nasıl verilir?

Birden fazla seçenek arasından bir veya birkaçı tercih edileceği zaman ağırlıklı ortalama karar matrisi oluşturularak seçim kriterlerine dayanan doğru seçeneklerin tercih edilmesi sağlanmaktadır.

Ağırlıklı ortalama karar matrisi nedir?

Doğru karar almak için tercih yapılırken öncelikle değerlendirme ölçütleri (kriterler) önem derecelerine göre önemli kriterler yüksek, önemsiz kriterler ise düşük değerler alacak şekilde farklı değerlerle ağırlıklandırılır. Kriterlerin ve ağırlıklarının satır başlıklarına, seçeneklerin ise sütun başlıklarına yazılmasıyla ağırlıklı ortalama karar tablosu oluşturulmuş olur. Ardından her bir seçenek bu kriterlere uygunluğuna göre ayrıca değerlendirilerek uygun seçenekler yüksek, uygunsuz seçenekler ise düşük puan alacak şekilde puanlanır. İlgili puanlamaların tablo içerisindeki uygun alanlarda yapılmasıyla ağırlıklı ortalama karar tablosu tamamlanmış olur.

Doğru karar nasıl alınır?

Her bir seçenek ve kriter çifti için verilen puanlar, ilgili kriterin ağırlık katsayısı ile çarpılarak ağırlıklı puanlar bulunur. Her bir seçenek için hesaplanan ağırlıklı puanların toplanmasıyla da ilgili seçeneklerin toplam ağırlıklı puanı bulunur. Daha sonra bu puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanarak en yüksek puanlı seçeneğin en uygun, en düşük puanlı seçeneğin ise en uygunsuz seçenek olduğuna karar verilir.

Karar hesaplama aracı hangi amaçlar için kullanılabilir?

Ağırlıklı ortalama karar matrisi oluşturmak çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. Bu yöntem işletmelerde karar verme tekniği olarak kullanılabileceği gibi günlük hayatta yapılan diğer tercihler için de sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak; yaşanılacak il veya ilçe, oturulacak ev, okunacak üniversite veya üniversite bölümü tercihleri gibi önemli kararların alınması verilebilir.